Duitsland en België nemen andere maatregelen in de coronacrisis dan Nederland. Voor ondernemers die in het ene land wonen en het andere land werken, is het vaak lastig te weten waar ze steun kunnen vragen. Een wegwijzer naar de belangrijkste informatie over de steunmaatregelen en grenscontroles.

NEDERLANDSE REGELINGEN IN DE GRENSSTREEK

TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIGEN (TOZO)
Om zelfstandigen te helpen heeft de overheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers opengesteld (Tozo 1.0). De Tozo bestaat uit 2 delen: ondersteuning voor je levensonderhoud en een lening voor je bedrijfskapitaal. Deze regeling is voor zelfstandigen die in Nederland wonen en werken.

Het kabinet wil niet dat ondernemers die over de grens wonen of werken buiten de boot vallen. De aanvullende voorwaarden voor deze groep zijn op 1 mei 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. België en Duitsland hanteren net als Nederland het ‘territorialiteitsbeginsel’ (het woonland bepaalt de geldige wetten en regelingen) voor de reguliere bijstand voor levensonderhoud. In die zin is er sprake van een sluitend systeem.

  • Woon je over de grens, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan kun je een Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal van maximaal 10.157 euro. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente Maastricht, die deze regeling voor heel Nederland uitvoert. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op de website van de gemeente Maastricht. Je kunt geen Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Daarvoor kun je een beroep doen op de sociale bijstand in jouw woonland.
  • Woon je in Nederland, maar heb je je bedrijf over de grens? Dan kun je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, een Tozo-uitkering krijgen voor je levensonderhoud. Een aanvraag hiervoor dien je in bij je woongemeente. Je kunt geen Tozo-lening krijgen voor je bedrijfskapitaal. Voor financiële ondersteuning van jouw bedrijf kun je terecht in het land waar je bedrijf gevestigd is.

Op 1 juni 2020 is het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in gegaan. De Tozo-regeling wordt, met aangepaste voorwaarden, met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. Deze verlengde regeling heet Tozo 2.0. Tozo 1.0 liep eind mei af en kun je niet meer aanvragen.

Op de website van de gemeente Maastricht staan de belangrijkste regelingen voor grensondernemers.

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID (NOW)
In Nederland vervangt de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid) de werktijdverkorting (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. De NOW is een ondernemingsregeling. Heeft je bedrijf een Nederlands vestigingsadres? Dan is NOW mogelijk. Als je bedrijf over de grens is gevestigd, maar je werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, kun je ook NOW aanvragen voor deze werknemer.

Op 28 mei heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW-regeling, met aangepaste voorwaarden, 4 maanden verlenging krijgt tot eind september 2020. De verlengde regeling NOW 2.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN MKB (TVL)
De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS kon je tot en met 26 juni 2020 aanvragen. Mkb-bedrijven en zzp’ers die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis kunnen, wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt, tot 50.000 euro tegemoetkoming over 4 maanden vragen om vaste lasten op te kunnen blijven brengen. Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. RVO voert de TVL uit.

OVERIG
Als je over de grens woont, maar in Nederland belasting betaalt kun je ook gebruik maken van de regelingen van de Belastingdienst. Zoals ‘bijzonder uitstel van betaling’ en ‘verlaging van de voorlopige aanslag’. Op 28 mei 2020 is de periode van uitstel verlengd. De versoepeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020.

In sommige gevallen kunnen Nederlandse ondernemers die over de grens wonen of werken gebruik maken van steunmaatregelen in België of Duitsland.

De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen in de grensregio. Check in dit artikel verdere maatregelen die het kabinet in Nederland neemt. De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door in noodpakket 2.

LOONBELASTINGEN EN GRENSARBEIDERS
Door de coronacrisis werken zo veel mogelijk werknemers vanuit huis. Of zij zitten noodgedwongen thuis met behoud van salaris. Als je werknemers hebt die in Duitsland wonen en nu thuiswerken, kun je Nederlandse loonbelasting blijven inhouden op het salaris. Als je werknemers hebt die noodgedwongen thuis zitten, verandert er niets voor het inhouden en afdragen van de loonbelasting.

STEUNMAATREGELEN BELGIË

OVERBRUGGINGSUITKERING
Woon je in Nederland, maar werk je als zelfstandige in Vlaanderen? In België kun je een overbruggingsuitkering van het sociaal verzekeringsfonds aanvragen. Daarvoor moet je wel als zelfstandige in België je sociale bijdrage in hoofdberoep betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. Ook moet je niet al een ander vervangingsinkomen ontvangen.

Normaal gesproken is de overbruggingsuitkering alleen mogelijk als je in België werkt en woont. Het is nu tijdelijk ook mogelijk voor zelfstandigen die over de grens wonen om deze uitkering aan te vragen.

Lees meer over de voorwaarden voor het aanvragen van een overbruggingsuitkering voor levensonderhoud en de heropstart van je bedrijf. Daarnaast kun je bij je fonds ‘Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen’ uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen.

Woon je in Nederland en heb je een bedrijf in België? Doe dan eerst een beroep op het Belgische ‘overbruggingsrecht voor zelfstandigen’. Pas daarna kun je overgaan tot bijstandsverlening op grond van Tozo. De Belgische uitkering telt mee als inkomen bij het bepalen van het recht op en de hoogte van de bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo.

CORONA HINDERPREMIE
Heb je een bedrijf in Vlaanderen dat door de coronamaatregelen is gesloten?

De corona hinderpremie kon je tot 30 juni 2020 aanvragen. In sommige gevallen hebben ondernemers recht op een extra sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag. Je kunt de aanvullende dag premie online aanvragen.

Kamp je met een omzetdaling van 60%? Kijk dan of je recht hebt op de corona ondersteuningspremie.

LEEFLOON
Woon je in België en werk je als zelfstandige in Nederland? Dan kun je mogelijk leefloon aanvragen. Dit is de standaard, niet verruimde, vorm van bijstand voor levensonderhoud in België, die beperkt is tot inwoners van België. Of je in aanmerking komt voor leefloon is afhankelijk van je situatie. Je kunt dit nagaan bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in de gemeente waar je woont.

OVERZICHTEN REGELINGEN VLAANDEREN, BRUSSEL EN WALLONIË
De verschillende overheden in België nemen nog meer maatregelen om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. Zoals het uitstel van betalingen van belastingen en werktijdverkorting. Een volledig overzicht van de steunmaatregelen voor bedrijven vind je op onderstaande websites. Deze informatie is ook relevant voor Nederlandse ondernemers die duurzaam vanuit een vaste vestiging in België ondernemen.

GRENSOVERGANG BELGIË
Verblijf je langer dan 48 uur in België? Dan verplicht de Belgische overheid je een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. De maatregelen en het reisadvies verschillen per regio. Bekijk voor je vertrek de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees op de website van de RVO.nl alle veelgestelde vragen over ondernemen in België en het coronavirus.

STEUNMAATREGELEN DUITSLAND
In Duitsland neemt de overheid verschillende steunmaatregelen om ondernemers te helpen in deze crisistijd. Op de website van de Duitse overheid vind je een actueel overzicht van alle maatregelen uit het steunpakket (Duits). Als je vragen hebt over je Duitse onderneming en Duits spreekt, kun je bellen met de speciale coronavirus-hotlines voor ondernemers.

Woon je in Duitsland, maar heb je je bedrijf in Nederland? Dan heb je mogelijk recht op ondersteuning vanuit de ‘Grundsicherung’ (Arbeitslosengeld II of Sozialgeld). Meer informatie vind je op de website van het ‘Bundesagentur für Arbeit’.

De Duitse regering heeft op 3 juni een nieuw steunpakket bekendgemaakt. Met dit ‘Konjunkturpaket’ wil de overheid de economie een boost geven. De belangrijkste maatregel is de tijdelijke verlaging van de btw. De verlaging van 19 naar 16% en van 7 naar 5% geldt voor een periode van een half jaar.

Het Grensinfopunt houdt nieuws bij over Duitse maatregelen en wat het betekent voor ondernemers in de grensstreek. Lees daar de laatste informatie. De (SVB) Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken houden een overzicht bij van de maatregelen van Nederland, Duitsland en België voor zelfstandigen en bedrijven in de grensregio. Zoals werktijdverkorting, noodcompensatie en uitkeringen.

GRENSOVERGANG DUITSLAND
Duitsland heeft de in- en uitreisbeperkingen opgeheven en laat weer (toeristische) reizigers vanuit Nederland toe. Kom je van buiten de EU Duitsland in? Dan kan een quarantaineplicht gelden. De lokale maatregelen verschillen per deelstaat en kunnen van de ene op de andere dag veranderen. Check dit voor je vertrek.
Meer informatie over het reisadvies van en naar Duitsland vind je op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Bron: KvK.